3
 

Préstec col·lectiu

 

El préstec col·lectiu es destina a centres d’educació primària i d’educació secundària públics, concertats o privats i a associacions o institucions sense ànim de lucre que resideixin a les Illes Balears i vulguin utilitzar temporalment els fons disponibles a la biblioteca. Es poden treure un màxim de 20 documents. Aquests poden ser:

  us d’exemplar

Tipus d'exemplar

Màxim d’unitats

Període de préstec

Sanció

Llibres prestables

17

30 dies no renovables

1 dia de sanció per cada dia de retard i obra

Videogravacions, gravacions sonores, recursos electronics prestables

3

30 dies no renovables

1 dia de sanció per cada dia de retard i obra

Revistes prestables

Consultar amb el personal tècnic

E-readers

Consultar amb el personal tècnic

 

Com obtenir la targeta de préstec col·lectiu?

S’ha de cumplimentar l’impres de sol·licitud, que ha de ser signada pel director  i ha de dur el segell del centre. El director ha de relacionar les persones autoritzades a retirar les obres en préstec.

 

Normes per als usuaris del servei de préstec col·lectiu

La persona o persones autoritzades han de presentar la targeta expedida per la Biblioteca junt amb el seu DNI. En cap cas la persona autoritzada pel centre podrà utilitzar el préstec col·lectiu per a ús personal. S'estableix un dia de suspensió d'ús del servei de préstec per cada dia de retard i per cada un dels documents no tornats en la data establerta. Si es perd o deteriora alguna de les obres, el centre es compromet a reposar-les.

 

Comparteix

FacebookTwitterRSS FeedPinterest
divendres, 14 juny 2024 . Biblioteca Pública de Palma "Can Sales"