3
 

Ús d'obres de consulta restringida

Les obres de consulta restringida són aquelles situades als dipòsits que per les seves característiques, antiguitat o valor no són susceptibles de estar en lliure accés. Aquesta fons està format per:

Fons Local: publicacions editades a les Illes Balears o sobre temes o autors balears.

Fons Antic: manuscrits, incunables, i obres impreses des del segle XVI fins l'any 1958.

Fons Estelrich: obres impreses que pertanyien a la biblioteca del bibliòfil mallorquí Joan Estelrich.

Fons Rosselló: 2000 obresde la Biblioteca de l'escriptor mallorquí Joan Rosselló de "Son Forteza" i l'arxiu epistolar.

Fons de J.M. Thomàs: col·lecció de 1600 partitures del compositor mallorquí Joan Maria Thomàs.

Secció Ramon Llull: obres de Ramon Llull i estudis sobre la seva vida.

Aquestes obres es sol·liciten al taulell d’Investigadors situat a la segona planta i sols es poden consultar en dita sala. L’usuari haurà d’emplenar un imprés i entregar-lo al responsable de sala.

Pautes aplicables

És un deure de tots garantir que les col·leccions de la biblioteca siguin preservades per a les generacions futures d’usuaris. Aquestes normes pretenen donar unes pautes bàsiques per a la consulta i manipulació dels fons patrimonials i ens impliquen a tots, treballadors i usuaris de la biblioteca.

  • No és permès menjar, beure o fumar.
  • Abans de manipular qualsevol document heu de tenir les mans seques i netes.
  • Per a la consulta de determinats documents (fons antic, premsa, microfitxes) heu d’emprar guants de cotó, que us proporcionaran el personal de la sala.
  • Els documents que consulteu han de ser visibles al personal de la sala. No es poden apilar ni posar a terra. No us heu d’inclinar ni recolzar damunt dels exemplars.
  • Girau les pàgines amb els dits secs, de forma delicada i suau, sense deixar-vos endur per les presses.
  • No es poden emprar tintes de cap tipus. Per a escriure notes heu d’utilitzar llapissos de grafit o l’ordinador. No escriviu en els documents.
  • No plegueu les cantonades de les pàgines i evitau tocar el text o les imatges. Si ho necessitau, demanau al personal de la sala que us proporcioni tires de paper neutre.
  • En el cas de llibres amb pàgines sense obrir, informau al personal de la sala i seguiu les seves indicacions.
  • Els documents s’han d’obrir amb cura i sense forçar. Disposam de suports adients per a la consulta de determinats materials.
  • No podeu dur instruments o objectes afilats (tisores, grapadores, foradadors, cúters o maquinetes de fer punta).
  • Per a la reproducció dels documents podeu fer fotografies o bé encarregar que us les feim (fins a un màxim de 20 fotografies).
  • Els documents dels dipòsits són per a la consulta a la sala d’investigadors. Tan sols es poden prestar els del fons Bover posteriors a 1958, sempre i quan el seu estat de conservació ho permeti.
  • Es podrà denegar la consulta de documents originals en mal estat, quan perilli la seva integritat o bé quan hi hagi substituts en suport microfilm o digital.

Comparteix

FacebookTwitterRSS FeedPinterest
diumenge, 26 maig 2024 . Biblioteca Pública de Palma "Can Sales"