3
 

Internet i Wifi

El Servei d'Accés a Internet té com a objectiu principal "facilitar l'accés a la informació i comunicació de qualitat per tal d'oferir i garantir la igualtat d'oportunitats des de les biblioteques" (Pautes per al Servei d'Accés a Internet en les Biblioteques Públiques, 2005).

 

La biblioteca ofereix als seus usuaris els següents serveis:

   • Navegació per la WorldWide Web (WWW)
   • Ús d'aplicacions ofimàtiques (bases de dades, processador de textos ...)
   • Gravació de la informació consultada mitjançant la descàrrega de fitxers i el seu emmagatzemament a un suport físic propi dels usuaris (cd-rom, memòria extraïble).

Amb ordinadors de la biblioteca:

La biblioteca compta amb punts de consulta gratuïta a Internet d’1 h de duració situats a la Sala de Lectura i a la Sala Infantil - Juvenil, així com punts de consulta ràpida de 15 minuts i punts reservats per a persones amb mobilitat reduïda.

La biblioteca compta també amb un ordinador situat a la planta baixa adaptat a persones amb deficients visuals greus i cecs. Per a l'engegada d'aquest servei la Biblioteca ha comptat amb la col·laboració i l'assessorament dels tècnics de l'ONCE.

Amb el teu dispositiu:

La biblioteca disposa de servei Wi-Fi. Amb aquest servei qualsevol persona amb un dispositiu mòbil (ordinador portàtil, agenda personal digital (PDA), telèfon mòbil, etc.) pot connectar-se a Internet. Per fer ús del servei és necessari que la persona usuària tingui una targeta de xarxa correctament configurada.

Com donar-se d'alta?

  • El control de l’accés a Internet està automatitzat mitjançant un programa de gestió. Per accedir per primera vegada al servei, els usuaris hauran de demanar l’alta al taulell presentant la targeta d’usuari.
  • Els usuaris donats d’alta al servei poden accedir directament als ordinadors d’accés a Internet per obrir la seva sessió amb el seu codi d’usuari i contrasenya. A la pantalla apareixerà un avís amb el temps disponible.
  • La consulta de pàgines web amb contingut sonor s’ha de realitzar amb auriculars, per tal de no alterar la tranquil·litat necessària per a la lectura. Per raons d'higiene, els usuaris hauran de dur els seus auriculars.

 

Que es necessita per utilitzar el Servei?

  • Serà necessari la possessió de la targeta de la Biblioteca per als ordinadors de consulta prolongada. En cas de que no presenti la targeta d’usuari haurem de comprovar amb el DNI les dades a Absys, mai ens el quedarem físicament.
  • L’ús dels ordinadors serà sempre individual i tan sols en cas de recerques o treballs col·lectius es permetran dues persones per ordinador.
  • L’horari del servei d’accés a Internet serà el mateix que disposa la biblioteca.
  • Queda prohibit l’accés a Internet des dels ordinadors instal·lats a la sala de préstec i la sala de consulta als usuaris menors de 14 anys. Aquests usuaris disposen d’ordinadors amb accés a Internet a la sala infantil.
  • Qualsevol ordinador que estigui buit més de10 minuts, podrà ser utilitzat per un altre usuari.
  • L'usuari haurà de tancar la sessió en curs un cop hagi decidit finalitzar l'ús del servei, ja que el temps que la sessió estigui oberta descomptarà atomàticament d'una posterior utilització del servei al llarg del mateix dia.

 

Drets, deures i responsabilitats:

  • La biblioteca intentarà facilitar la privacitat a l'usuari, però aquest ha de ser conscient que accedeix a Internet des d'un espai públic.
  • Disposa de sistemes que garanteix en la confidencialitat dels usuaris i a més esborren la informació que l'usuari deixa gravada al ordinador en cada sessió.
  • No es fa càrrec de pèrdues d'informació, desconnexions, velocitat de transmissió o caigudes de xarxa.

L'usuari:

  • Es compromet a respectar en tot moment la legalitat en matèria de propietat intel·lectual i a fer un ús adequat del servei d'accés a Internet, tenint present els principis que regeixen l'activitat de la biblioteca.
  • És l'únic responsable de la informació que pogués recuperar o la que pot accedir a través d’Internet.
  • No pot realitzar modificacions en la configuració d'equips, arxius o programes propis del sistema. No podrà instal·lar programes propis en els llocs d’Internet.
  • La denegació d'ús podrà ser immediata, prèvia advertència durant el transcurs de la sessió en cas que sigui infringit el reglament general sobre l'ús d'Internet.

 

 La biblioteca recorda que: 

  • No es pot assegurar que tota la informació que es troba disponible a Internet sigui precisa, actual i completa i fins i tot que no sigui ofensiva i il·legal.
  • Tampoc és responsable dels danys que directament o indirectament pugui ocasionar l'ús d'Internet.
  • Es prohibeix expressament l'ús dels ordinadors amb propòsits fraudulents que suposi la violació de qualsevol de les lleis vigents (nacionals i estrangeres).
  • Els usuaris poden consultar a la biblioteca qualsevol dubte que tinguin referida a qüestions legals o normes en l'ús d'Internet.
  • L'accés pot no ser-hi per problemes tècnics o manca de servei del proveïdor. La Biblioteca no garanteix ni controla l'accés a Internet o llocs web concrets, així com tampoc garanteix el temps de resposta.
  • La responsabilitat sobre el respecte als drets de propietat intel lectual és l'usuari, per tant queda prohibida la reproducció o distribució no autoritzada d'aquells materials protegits pel dret de propietat intel lectual, excepte en els termes que quedin expressament en la Llei.
  • Igual que per a la resta de recursos bibliotecaris, seran els pares, mares o tutors legals, els responsables de l'ús que els menors facin d'Internet.

 

Comparteix

FacebookTwitterRSS FeedPinterest
diumenge, 26 maig 2024 . Biblioteca Pública de Palma "Can Sales"